EUROSPINN, s.r.o.

Spoločnosť Eurospinn, s.r.o. poskytuje služby v oblasti komunálnych služieb, ako oprava a údržba komunikácií, údržba verejnej zelene, nakladanie s odpadmi, oprava verejného osvetlenia a stavebné práce.

Zákazník

EUROSPINN, s.r.o.

Spoločnosť Eurospinn, s.r.o. poskytuje služby v oblasti komunálnych služieb, ako oprava a údržba komunikácií, údržba verejnej zelene, nakladanie s odpadmi, oprava verejného osvetlenia a stavebné práce.

Webová stránka: http://www.eurospinn.sk

Realizácia

  • Wordpess
  • PHP+MySQL
  • CSS
  • Photoshop